راه هاي مقابله با بيماري بواسير يا هموروئيد

ساخت وبلاگ
چکیده : هموروئيد از جمله بيماريهاي بسيار شايعي است كه تقريبا در ۷۰ درصد افراد بالاي سي سال ديده مي شود. همو... با عنوان : راه هاي مقابله با بيماري بواسير يا هموروئيد بخوانید :

يبوست ، به خصوص يبوست شديد و طولاني كه با زور زدن هنگام دفع همراه است ، اسهال ،
مصرف مداوم ، و زياد ملين ها ، حالات ايستادن و نشستن هاي طولاني و تغذيه ناكافي با مواد فيبري
، عدم تحرك كافي كه منجر به كاهش قدرت عضلاني عضلات ناحيه ي لگن مي شود و عوامل زمينه اي
يا ژنتيكي از علل ايجاد هموروئيد يا بواسير هستند .
مشخص گرديده است كه در افراد مبتلا به هموروئيد داخلي فشار داخلي ناحيه مقعد در حال استراحت بيش از ميزان
طبيعي بوده و همراه با امواج غيرطبيعي است.

بسياري از بيماران هموروئيدي داراي منشاء ارثي از طرف خانواده مادري هستند.

هموروئيد، مكانيسم و علل پيدايش آن

به اتساع وريدهاي انتهايي راست روده كه با ايجاد گره همراه است هموروئيد گفته ميشود.
اين بيماري براي اولين بار توسط بقراط پدر علم پزشكي Hemorrhoids ــ خونريزي ناميده شد، اما با توجه به اينكه
خونريزي فقط در ۲۸ تا ۴۸ درصد بيماران مشاهده مي شود اصطلاح هموروئيد تنها در برگيرنده بخشي ازحقيقت مربوط به
اين بيماري است.

افزايش فشار و اختلال در خروج خون از گره هاي هموروئيدي موجب احتقان شبكه هموروئيدي و ايجاد بيماري مي شود. مكانيسم اصلي آن را مي توان در دو دسته گروه بندي نمود:

۱ــ كاهش ظرفيت انتقالي وريدهاي شبكه هموروئيدي

۲ــ افزايش ورود خون شرياني به گره هاي هموروئيدي كه هماهنگ با ظرفيت خروجي و طبيعي سياهرگها نيست.

جريان خون وريدي در بافت ها نه تنها در اثر انقباض عضلات صاف ديواره سياهرگها (به شكل غير ارادي) بلكه
بيشتر در نتيجه انقباض عضلات مخطط (به گونه ارادي) مي باشد.

در افرادي كه غير فعال و كم تحرك هستند بازگشت خون وريدي به قلب به سختي جريان داشته، عضلات صاف
ديواره سياهرگها متحمل فشار و بار فيزيكي بيشتري مي گردند.
اين روند در نهايت منجر به نارسايي عمل سياهرگ ها، كند شدن جريان خون در بافتهاي هموروئيدي راست روده و
ايجاد لخته مي گردد.

لخته هاي ايجاده شده نيز ظرفيت انتقالي وريدها را كم تر مي كنند.
گره هاي هموروئيدي در نتيجه اختلال در خروج خون بزرگ شده، موجب ايجاد برجستگي هايي در لايه مخاطي راست روده
مي گردند.
اين گره ها بسته به محل ايجادشان به گره هاي خارجي، داخلي و يا مختلط تقسيم مي گردند.

هموروئيدهاي داخلي در بالاي خط دندانه دارdentate line راست روده قرار گرفته، فاقد اعصاب حسي هستند ولي هموروئيدهاي خارجي در
پايين خط نامبرده قرار گرفته، توسط اعصاب تحتاني راست روده عصب رساني مي شوند.انتشار لخته از گره ها به سياهرگ
هاي مخاط راست روده موجب تشكيل كانون هاي نكروزي (بافت مرده) و جدا شدن مخاط مي گردد.
در پي نازك شدن ديواره، گره هاي هموروئيدي به راحتي دچار پارگي و خونريزي مي گردند.
در اوايل، خونريزي معمولا با زور زدن در هنگام دفع مدفوع روي مي دهد اما با رشد بيماري، هر گونه
حركت مانند نشست و برخاست كردن نيز مي تواند منجر به خونريزي گردد.
غالبا بيماران در اثر خونريزي مزمن مكرر دچار كم خوني مي شوند.عدم تعادل رواني ــ عصبي و فشارهاي روحي
از جمله عواملي هستند كه در اثر تحريك سيستم اعصاب سمپاتيك موجب انقباض ديواره عروق برنده خون از گره هاي
هموروئيدي و احتقان خون در آنها مي شوند.

كارهاي سخت و طولاني، مصرف مستمر مشروبات الكلي و افراط در انجام عمل جنسي نيز موجب افزايش جريان خون شرياني
به گره هاي هموروئيدي و ايجاد هموروئيد ميگردند.
ايستادن و نشستن هاي طولاني، حاملگي و يبوست مزمن نيز از عوامل افزايش فشار در شبكه هاي هموروئيدي و
احتقان خون در آن هستند.

نشانه هاي اصلي هموروئيد

حاشيه مقعد به علت التهاب مخاط راست روده و به راحتي آسيب مي بيند.
در موقع زور زدن، حركت مدفوع در روده، انجام تنقيه و گاها مصرف شياف هاي آنتي هموروئيدي نيز مخاط راست
روده به آساني آسيب ديده، ديوار پسين كانال مقعد ترك بر مي دارد.

در ۳۵% موارد خونريزي به علت حركت جرم سفت مدفوع در هنگام اجابت مزاج ميباشد.
گره هاي خارج شده از مقعد در نتيجه اصطكاك با لباس و يا جا انداختن با دست، آسيب ديده، دچار
خونريزي مي شوند.سوزش و خارش مقعد و اطراف آن در نتيجه تاثير ترشحات غده مخاطي روده بزرگ بر اعصاب حسي
اين منطقه مي باشد.
در پي پايين افتادگي طولاني گره ها، كشيدگي اسفنكتر (ماهيچه تنگ كننده) مقعد كاهش يافته، گاز و مدفوع آبكي به
گونه غير ارادي خارج مي گردند.
اين روند موجب تحريك و التهاب مزمن و گاها ه دادن لايه فوقاني آن مي شود.

عوارض 
پرولاپس (پايين افتادگي هموروئيد از مقعد)، خونريزي و پيدايش كانونهاي نكروزي در گره هاي هموروئيد از جمله عوارض هموروئيد
مي باشند.
لخته شدگي گره هاي هموروئيد يكي از بدترين عوارض آن مي باشد.
اين روند مي تواند به سياهرگهاي غشاء مخاط راست روده نيز گسترش يابد.

تورم و التهاب ممكن است به ديواره خروجي راست روده، اسفنكتر مقعد، اطراف مقعد و حتا اعضاء تناسلي انتشار يابد.
فشار بافت هاي ملتهب و ورم كرده به شاخه هاي متعدد عصب و پايانه هاي آنان موجب دردهاي شديد در
مقعد و اطراف آن مي شود.
بيمار قادر به نشستن و حركت دلخواه نبوده، مجبور به دراز كشيدن اجباري مي شود.
تب بيمار ممكن است به ۵ / ۳۷ تا ۸ /۳۸ درجه برسد.

آنمي فقر آهن نيز از جمله عوارض خونريزي مزمن هموروئيد مي باشد.

درمان و پيشگيري 
درمان موضعي هموروئيد حادــ شستن گره هاي پايين افتاده از كانال مقعد ۳ تا ۴ بار در
روز با گرفتن دوش آب گرمــ در صورتي كه نشانه هاي التهاب حاد وجود نداشته باشد بايد پس از چرب
نمودن گره ها با امولسيون سنتوميسين يا روغن گياهي، آنها را با احتياط وارد مجراي راست روده كرد.
اطراف مقعد را بايد با دستمال نرم، خشك و تميز پوشانده، براي نگه داشتن آن از مايوهاي T شكل استفاده
كرد.
هر بار بعد از توالت رفتن اين عمل بايد انجام گيرد.ــ با شروع خونريزي بايد اطراف مقعد و گره هاي
هموروئيدي را با گرفتن دوش آب گرم شسته، گره ها را با امولسيون سنتوميسين چرب نمود.
۲ بار در روز از شياف هاي ضد هموروئيد استفاده كرد و با محلول فوراسيلين يا ريوانول اطراف مقعد را
ضدعفوني و پانسمان نمود.
درصورت خونريزي نبايد گره ها را وارد مجراي راست روده كرد چراكه اين عمل موجب آسيب ديدن بيشتر، خونريزي مجدد
و عفوني شدن آنها مي گردد.

جراحي 
افرادي تحت عمل جراحي قرار مي گيرند كه دچار پايين افتادگي گره هاي هموروئيدي شده، در طي يكسال دچار
ايجاد لخته شدگي حاد و خونريزي از گره هاي هموروئيد شده اند.تزريق ماده اسكلروزانتزريق الكل، محلول يد و اسيد فنول
در گره هاي هموروئيدي موجب تغييرات تدريجي گره ها به بافت جوشگاهي مي شود.گره زدن سفت گره هاي هموروئيد با
نوار لاستيكي در افرادي كه بخصوص به مواد اسكلروزان جواب نمي دهند موجب خشك شدن و افتادن بي درد گره
مي شود.تخريب با ليزر (Laser destruction )نوربندايش ماوراء قرمز ( Infrared Photocoagulation )بندايش الكتريكي (Electrocoagulation)

هدف از درمان كنسرواتيو رفع
موقتي حدت بيماري، آماده كردن بيمار براي جراحي و دوره بعد از عمل بوده، شامل پرهيز درماني، جلوگيري از يبوست
با استفاده از نرم كننده هاي مدفوع و … مي باشد.

درمان غيردارويي 
شستشوي كامل ناحيه مقعد بعد از هر اجابت مزاج كه خوشبختانه ريشه در آداب روزانه ما دارد و
عمل بسيار مفيدي است ، جزو اولين توصيه ها به اين بيماران در كشورهايي است كه اين عادت مناسب را
ندارند.
كمپرس با آب گرم يكي از مؤثرترين روش ها براي بهبود و تسكين علائم است .
بدين ترتيب كه روزانه چند بار به خصوص بعد از هر اجابت مزاج به مدت چند دقيقه در آب گرم
با دماي قابل تحمل بنشينند .
براي اين كار مي توان از يك لگن پلاستيكي كه به خوبي و كاملاً تميز شده باشد ، استفاده كرد
، استفاده از توالت ايراني در اين موارد به هيچ وجه توصيه نمي شود زيرا با فشاري كه وارد مي
كند حالت بيرون افتادگي و ساير علائم را تشديد مي نمايد بنابراين اگر در منزل توالت فرنگي موجود نيست مي
توان از انواع صندلي هايي كه به مدل توالت فرنگي تعبيه شده اند ، استفاده نمود .
يكي از مهم ترين اقدامات درماني ، پيشگيري از يبوست و به وجود آمدن مدفوع ساخت است كه از
عوامل عمده ي ايجاد هموروئيد به شمار مير ود .

براي اينكار استفاده از ميزان كافي مواد غذايي حاوي فيبر ، انواع سبزي و ميوه به خصوص ميوه هاي ملين
مانند گلابي ، آلو ، انجير و … نان سبوس دار و نوشيدن مايعات و به خصوص آب كافي در
روز ( حدود ۸ ليوان )‌توصيه مي شود.
از آنجاييكه عدم تحرك كافي نيز جزو عوامل ايجاد كننده ي زمينه اي به شمار مي رود گنجاندن نوعي فعاليت
بدني مانند پياده روي يا ساير ورزشه هاي ملايم در برنامه ي روزانه پيشنهاد مي شود .

در موارد تشديد علائم ، استراحت در حالت دراز كش به طوري كه ناحيه پايين كمر بالاتر قرار بگيرد و
پرهيز از ايستادن و نشستن طولاني كمك كننده است.
نكته ي قبل تأكيد اين است كه اقدامات پيشگيرانه ذكر شده بايد همواره و به طور مستمر اجرا شود يعني
دايماً بايد از يبوست پيشگيري و مدفوع را نرم نگه داشته و از حالات عمودي پرفشار ( ايستادن و
نشستن طولاني ) پرهيز نمود .

هموروئيدهايي كه افتادگي و اتساع زيادي پيدا كرده اند ، معمولاً با جراحي درمان مي شوند بدين ترتيب كه طي
عمل هموروئيدكتومي ( Hemorrhoidectomy ) ناحيه ي آسيب ديده برداشته مي شود.
روش هاي غيرجراحي شامل اين مواردند :

بستن هموروئيد با باند الاستيك ( جزو موفق ترين روش هاست ).
لازم به ذكر است كه در اين مورد بايد مراقب عفونت احتمالي بود .
براي هموروئيدهاي داخلي كه مرتب خونريزي و افتادگي پيدا مي كنند ، يكي از مناسب ترين راه ها تزريق يك
ماده ي اسكلروزان ( سفت كننده ) به زير مخاط آن ناحيه است.
روش نسبتاً جديدتر و بسيار نويدبخش ، فوتوكواگولاسيون ( photocoagulation ) است.
در اين روش در صورتي كه هموروئيد همراه با لخته شدن خون در ناحيه باشد با استفاده از بي حسي
موضعي لخته را جدا مي سازند .

درمانهاي دارويي 
مواد دارويي كه براي درمان و تخفيف و تسكين علائم هموروئيد به كار مي روند شامل : بي
حس كننده هاي موضعي ، تنگ كننده هاي عروقي ، مواد قابض ، ضد عفوني كننده ها ، مواد محافظت
كننده ، مسكن ها ، ضد خارش ها و ضدالتهاب ( عمدتاً‌ كورتن ها ) هستند.

بيشتر تركيبات فوق الذكر جزو داروهاي بدون نسخه يا OTC به شمار مي روند.
در بيشتر كشورهاي اروپائي انواع متعددي از محصولات فوق در دسترس است .

اخيراً برخي مواد گياهي نيز در فرمول اين داروها به كار مي رود.
مصرف بي حس كننده هاي موضعي بايد محدود به ناحيه مقعد و يا قسمت پاييني كانال آنال باشد زيرا در
اين نواحي بيشترين اعصاب حسي وجود دارند كه اثر گذاري بر روي آنها مي تواند به تسكين درد و سوزش
و خارش منجر شود .

همچنين بي حس كننده ها مي توانند به راحتي از مخاط ركتال جذب شده و عوارض ناخواسته ي سمي ايجاد
كنند در حالي نواحي ذكر شده چنين جذبي ندارد.

تنگ كننده هاي عروقي با منقبض كردن رگ ها ،‌به تدريج باعث كاهش تورم ، احساس ناراحتي ، خارش و
التهاب مي شوند ولي به دليل احتمال بروز عوارض جانبي ناخواسته ، حتي از طريق استفاده جلدي در بيماريهايي مانند
فشار خون بالا ، ديابت ، پركاري تيروئيد ، بزرگي پروستات و بيماران مصرف كننده برخي داروهاي اعصاب ( مانند
ضدافسردگي ها ) مصرف محدودتري دارند.

مواد محافظت كننده ، مانند لانولين ، روغن معدني ، وازلين و … با ايجاد يك لايه ي پوششي از
تحريك و خشكي ناحيه ي آسيب ديده پيشگيري مي كنند.
در حالي كه مواد قابض ، مانند اكسيد دوزنگ و كالامين ، با منعقد كردن پروتئين سلول در نتيجه محافظت
لايه ي بافت زيرين و كاهش حجم سلول و خشك كردن ناحيه احساس تحريك و سوزش و خارش را تسكين
مي دهند .

از آنجائي كه اصولاً در مدفوع ميكروارگانيسم هاي فراواني موجود است ، مواد ضدعفوني كننده كه به طور عمده از
رشد ميكروب ها جلوگيري مي كنند فقط در برخي محصولات ضد هموروئيدي به كار مي روند زيرا هنوز در مورد
اينكه چقدر مي توانند مؤثر باشند ، اختلاف نظر وجوددارد.

پيشگيري از عوارض هموروئيد 
ــ تغذيه مناسب.
خوردن غذاهاي فيبردار و اضافه نمودن ۱ تا ۲ قاشق غذاخوري پودر سبوس به غذا و يا حل آن در
۸۰ اونس آب.ــ جلوگيري از چاق شدنــ ورزش منظمــ داشتن شيوه فعال و پر تحرك زندگيــ مصرف متعادل مشروبات الكليــ
حمام نشسته در آب گرمــ پمادهاي بي حس كننده موضعيــ رعايت جدي بهداشت و نظافت فردي.
به علت عدم رعايت نظافت شخصي، از هر ۲ بيمار يكي از آنها دچار حدت بيماري مي شود.
لازم به توجه است كه در ۱mm3 مدفوع انسان سالم در حدود ۱۷ ميليون ميكروب وجود دارد.
اگر بيمار بعد از توالت رفتن مقعد و اطراف آن را نشويد در حدود ۳-۴mm3 از جرم مدفوع در حاشيه
مقعد مانده، موجب حدت دائم و رشد عفونت در آن مي شود.

از نظر روند و ظهور، اين بيماري به انواع زير تقسيم مي گردد: 
ــ هموروئيد بدون نشانه مشخصــ هموروئيد
حادــ هموروئيد مزمننشانه هاي اوليه هموروئيد حاد عبارتند از :ــ درد در مقعد و اطراف آنــ خارشــ خونريزيدرد از نشانه
هاي اصلي و ثابت بيماري بوده، تقريبا در ۴۰ % بيماران، بخصوص در هنگام دفع مدفوع مشاهده ميشود.

...
نویسنده : سارا بازدید : 32 تاريخ : شنبه 28 بهمن 1396 ساعت: 16:56